Doradztwo zawodowe w Zespole Szkół  Ogólnokształcących w Kartuzach

Doradcy zawodowi: Magdalena Plichta, Zdzisław Sokół

PLANOWANIE KARIERY - PORADNIK

Godziny pracy
Magdalena Plichta
Zdzisław Sokół
Poniedziałek 10.30 – 14.30
Poniedziałek 9.00– 14.30
Wtorek 8.30 – 13.30
Wtorek 9.30 – 12.30
Środa 10.30 – 15.00
Środa 12.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 14.30
-
Piątek 8.30 – 13.30
Piątek 9.30 – 14.00

 

Szkolny Ośrodek Kariery powstał po wygraniu przez szkołę grantu w konkursie Ministerstwa Gospodarki i Pracy prowadzonego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku.

SzOK w naszej szkole został otwarty jako pierwszy w powiecie kartuskim.

Celem działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

To proces, który rozpoczyna się już w I klasie LO.

Podczas konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym można liczyć na pomoc w m.in. takich obszarach, jak:

 • planowanie dalszej edukacji
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • autoprezentacja
 • poznanie świata zawodów
 • autotesty
 • korzystanie z różnych źródeł informacji o edukacji i rynku pracy.

Dysponujemy:

 • informatorami o wyższych uczelniach
 • informatorami o zawodach
 • multimedialnymi programami komputerowymi, testami
 • fachową literaturą pozwalającą podejmować racjonalne decyzje

Przykładowe działania:

 • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • zajęcia we wszystkich klasach
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
 • spotkania ze studentami różnych kierunków studiów
 • wyjazdy na uczelnie
 • coroczne Powiatowe Targi ,,Nauka-Praca-Kariera” z udziałem ponad 30 uczelni, szkół policealnych
 • organizacja i współorganizacja konkursów ,,Autoprezentacja”, ,,Kreatywny uczeń”
 • udział w kampanii ,,Świadomie wybieram przyszłość”.

W czytelni znajduje się Szkolny Punkt Informacji Zawodowej, a w nim:

 • książki z zakresu doradztwa zawodowego
 • czasopisma edukacyjne
 • informatory o uczelniach wyższyc

Doradcy zawodowi współpracują z doradcami zawodowymi z innych szkół, instytucjami (m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, Młodzieżowe Biuro Pracy w Gdańsku), z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi.

Droga uczennico, drogi uczniu!

Jeśli masz pytania dotyczące wyboru dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej – nie zwlekaj!

Przyjdź do doradcy zawodowego na indywidualne konsultacje, by znaleźć odpowiedzi!

 

DLA ABSOLWENTÓW

DORADZTWO ZAWODOWE w ROKU SZKOLNYM 2012 / 13

SERWIS FOTOGRAFICZNY