Samorząd Uczniowski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego


mgr Beata Grzenkowicz
mgr Bożena Wesołowska

7 stycznia 2016 odbyły się

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU SZKOLNEGO


WYNIKI:
HELENA BRONK z klasy 2c - 278 głosów
ARKADIUSZ DREWING z klasy 2f - 239 głosów

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU SZKOLNEGO
HELENA BRONK - kl. 2c
ZASTĘPCA - RADOSŁAW lABUDA - kl. 2c
SEKRETARZ - ADRIANIA POLEJOWSKA - kl. 2c

 

Skład Samorządu Szkolnego od stycznia 2015 r.

Magdalena Kamer - przewodnicząca

Cezary Hildebrandt - zastępca

Zuzanna Paluch - skarbnik

 

Skład Samorządu Szkolnego od stycznia 2014 r.

NATALIA GRABOWSKA, kl. II E - sekretarz

JAKUB LESZCZYŃSKI, kl. II E - zastępca przewodniczącego

KAROL BABIŃSKI, kl. II E - przewodniczący

PLAN PRACY:

Luty

I Spotkanie Samorządu Szkolnego

Walentynki szkolne

Marzec

Dzień Kobiet

Dzień Otwarty

Targi Naukowe

Kwiecień

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

Akademia 3 Maja

Czerwiec

Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

Kiermasz książek

Dzień Chłopaka

Dzień Patrona Szkoły

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik

Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Grudzień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przekazanie władzy

 

 

Skład Samorządu Szkolnego od grudnia 2012 r.

ADRIANA ETMAŃSKA, kl. II H - przewodniczący

GRZEGORZ HERMANN, kl. II H - zastępca przewodniczącego

ALEKSANDRA ZAPOROWSKA, kl. II H - sekretarz

 

Skład Samorządu od 21.11.2011

FLAWIUSZ ZOŁA, kl. IIc - przewodniczący

ROBERT ADAMCZYK, kl. IIc - zastępca przewodniczącego

KINGA SERKOWSKA, kl. IIc - sekretarz

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA WŁADZY

"Stary" i "Nowy" Samorząd Szkolny z Panią Dyrektor i Opiekunem

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

na okres od grudnia 2011 do grudnia 2012

 • Samorząd Uczniowski wychodzi z inicjatywą ufundowania nagrody dla klasy, która uzyska najwyższą frekwencję.
 • Zebrania Samorządu Uczniowskiego będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu.
 • Utworzenie sekcji informacyjnej.

Imprezy i akademie

Samorządu Uczniowskiego na rok 2012

 • 14.02.2012r. - Organizacja szkolnych walentynek, poczta walentynkowa
 • 08.03.2012r. - Dzień Kobiet
 • 21.03.2012r. - I Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza -Dzień otwarty szkoły
 • marzec -Targi Naukowe
 • 26.04.2012r. - Akademia 3 maja
 • kwiecień - Zakończenie roku szkolnego klas trzecich
 • 01.06.2012r. - XI Targi Nauki i Kultury – Gotyk (Żukowo)- 800-lecie
 • Dzień Dziecka – zawody międzyklasowe
 • czerwiec- 85- lecie szkoły
 • 29.06.2012r. - Zakończenie roku szkolnego
 • 03.09.2012r. - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • wrzesień – Otrzęsiny klas pierwszych
 • wrzesień – kiermasz książek
 • 28.09.2012r. - Dzień Chłopaka
 • 12.10.2012r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 09.11.2012r. - Akademia 11 listopada, pochód
 • 06.12.2012r. - Mikołajki
 • grudzień – Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • grudzień – Przekazanie władzy

Samorząd Szkolny ma dużo innych obowiązków.

SZEF SPRZĄTA PO ŚWIĘTACH,

ASYSTENCI POMAGAJĄ ... DOBRYM SŁOWEM,
a czasami czynem.

 

Skład Samorządu od 21.12.2010

Artur Richert, kl. IId

Michał Paczoska, kl. IId

Rafał Staroszczyk, kl. IId

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Samorząd Uczniowski wychodzi z inicjatywą zorganizowania darmowego wyjazdu do kina dla jednej klasy, która przez okres trzech miesięcy będzie miała najwyższą frekwencję w szkole.
 • Zebrania Samorządu Uczniowskiego będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu.
 • Utworzenie sekcji informacyjnej.  

Imprezy i akademie Samorządu Uczniowskiego na rok 2011  

- 11. 01.2011 I spotkanie Samorządu Uczniowskiego.

- 14.02.2011 r. – organizacja szkolnych walentynek, poczta walentynkowa

- 08.03.2011r.- Dzień Kobiet zorganizowany przez SU

- 21.03.2011r.- I Dzień Wiosny- Dzień Wagarowicza przygotowany przez SU

- Dzień Otwarty szkoły

- marzec- Targi Naukowe

- 28.04.2011 r. - Akademia III maja

- 29.04.2011 r. – Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

- 01.06.2011r. – Dzień Dziecka – konkurencje międzyklasowe pod hasłem „ Sport to zdrowie”

- 24.06.2011 r. - Zakończenie roku szkolnego

- 01. 09.2011 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

- wrzesień - Otrzęsiny klas I

- 30.09.2011 r. - Dzień chłopaka

- 13.09.2011 r.-Dzień Edukacji Narodowej

- 10.11.2011 r. - Akademia 11 listopada, pochód

- 06.12.2011 r.- Mikołajki

- grudzień- Wybory do Samorządu Uczniowskiego

- grudzień- Przekazanie władzy

 

PRZEKAZANIE WŁADZY

Skład Samorządu od 12.11.2009

Anna Hirsz - klasa II e,
Agata Matusiak - klasa II h,
Adam Stech - klasa II c

Ania Hirsz
Adam Stech
Agata Matusiak

Plan pracy samorządu szkolnego

 • Kontynuacja szczęśliwego numerka
 • Utworzenie Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej,
  która będzie się spotykała raz w miesiącu
 • Inspekcje drukarek szkolnych- sprawdzanie i uzupełnianie tuszu
 • Powstanie pomieszczenia do pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Sekcja samorządowa

 

Imprezy, które chcielibyśmy przeprowadzić

w roku szkolnym 2009/2010

 • Andrzejki (wystrój szkoły oraz przegląd zespołów rockowych)
 • Mikołajki 6 XII (wystrój szkoły, muzyka świąteczna puszczana z radiowęzła, konkurencja na najlepszą ekipę mikołajkową oraz zbiórka upominków dla biednych)
 • Wigilie klasowe i apel bożonarodzeniowy
 • Zabawa karnawałowa
 • Walentynki ( poczta walentynkowa)
 • Dzień Kobiet- koncert
 • Dni otwarte dla gimnazjów
 • Targi Naukowe
 • 21 III dzień Wagarowicza
 • Apel z okazji III maja
 • w czerwcu, Dzień Dziecka- upominki, konkurencje miedzy klasami
 • Zakończenie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Otrzęsiny klas I
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • 11 XI apel, oraz pochód
 • Przekazanie Władzy