RADA RODZICÓW

jest organem wspomagającym szkołę we wszelkich działaniach.

W skład Rady Rodziców wchodzą tzw. Trójki Klasowe.

Funkcję przewodniczącego Rady w br. szkolnym pełni

p. Justyna Lappe

Prace Rady Rodziców reguluje regulamin