Nasza szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, realizując nie tylko zadania programowe związane z dydaktyką, ale oferując uczniom szereg zajęć wspomagających edukację i wychowanie.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach organizacji, klubów młodzieżowych lub kół zainteresowań działających na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczą w organizowanych imprezach edukacyjnych, sportowych, w wycieczkach szkolnych i wyjazdach edukacyjnych. Nauczyciele oprócz zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem szkoły podejmują dodatkowe działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, realizując zadania projektów i programów edukacyjnych. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców bierze aktywny udział w realizacji zadań projektowych. W celu poprawy jakości funkcjonowania szkoły, nauczyciele systematycznie aktualizują i poszerzają swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, kształcąc się na studiach podyplomowych i doktoranckich, biorąc udział w konferencjach i spotkaniach metodycznych. Poniższe zestawienie prezentuje róznorodne zadania podejmowane przez społeczność szkolną.

 

ROK SZKOLNY 2014 / 15

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

PROJEKTY, GRANTY

WYJAZDY MŁODZIEŻY

 

 

Projekty i granty, wdrożenia, które zrealizowano lub są w trakcie realizacji :

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne