Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego na rok szkolny 2015/2016

 

MATURA 2016

WWW.CKE.EDU.PL   WWW.OKE.GDA.PL

 

MATURA 2015

W MAJU DO MATURY PRZYSTĄPIŁO PO RAZ PIERWSZY 235 OSÓB

ZDAWALNOŚĆ WYNIOSŁA 99%,
W SIERPNIU ODBYŁY SIĘ EGZAMINY POPRAWKOWE.
WSZYSCY TEGOROCZNI ABSOLWENCI ILO ZDALI EGZAMIN MATURALNY
Z POZYTYWNYM WYNIKIEM.

 

GRAFICZNE OPRACOWANIE WYNIKÓW MATURY MAJ -2015

PORÓWNANIA WYNIKÓW

Egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym, 12 uczniów zdało z wynikiem 100%.
Egzamin maturalny z matematyki w zakresie rozszerzonym, 2 uczniów zdało z wynikiem 100%.
Egzamin maturalny z języka angielskiego w zakresie podstawowym, 15 uczniów zdało z wynikiem 100%, 112 uczniów uzyskało wynik 90% i więcej.
Egzamin maturalny z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, 1 uczeń zdał z wynikiem 100%.

Normalizacja wyników egzaminu maturalnego

 

 

PORADNIK MATURZYSTY i STUDENTA