Grupy uczniów pod kierunkiem nauczycieli

wykonują doświadczenie.

W pracowni fizycznej wykonano między innymi:

obserwacje astronomiczne

pomiary wielkości charkteryzujących różnego typu zjawiska:

pomiar ciśnienia w ustach

pomiar grubości warswy atmosfery

pomiar promienia Ziemi

dokonano obserwacji Księżyca

Opiekunem eksperymentatorów
jest mgr Mirosław Regliński