D Y R E K C J A

ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dyrektor

mgr Maria Mejer - Kobiela

 

Wicedyrektorzy

mgr Elżbieta Klas

mgr Witold Wojewódka