DOKUMENTY W WERSJI PDF

STATUT

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I LO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA LO dla DOROSŁYCH

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

 

Organem prowadzącym szkołę jest STAROSTWO POWIATOWE w Kartuzach.